MOU วท.เทคนิคอุบลฯ ร่วมกับ บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด

เมิ่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และ นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย นายประเสริฐ จันประดับฟ้า ผู้จัดการทั่วไปส่วนภูมิภาค ประจำภาคอีสานตอนกลาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในโครงการมอบทุนการศึกษา และหารายได้พิเศษระหว่างเรียนจากการฝึกประสบการณ์จริงของนักเรียน นักศึกษา โดยมีแนวทางความร่วมกันทั้งสองฝ่าย คือ การสนับสนุนทุนการศึกษา ฝึกอาชีพ และประสบการณ์จริง ให้กับนักเรียน นักศึกษา อีกทั้งการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน และการสนับสนุนส่งเสริมให้มีรายได้พิเศษระหว่างการฝึกประสบการณ์จริง ทั้งนี้ ทางบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ยินดีให้ค่าตอบแทน และจัดสวัสดิการให้กับนักเรียน นักศึกษาในระหว่างการฝึกประสบการณ์ รวมทั้งสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ช่วยเหลือสังคมตามแนวทางวิถีใหม่ยุคนิวนอร์มัล(New Normal) ทางสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการศึกษา จึงได้มอบโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เติบโตและเป็นโอกาสที่จะนำไปใช้ในอนาคตต่อไป ซึ่งการจัดพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ บริเวณหอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี